اشعار نویسندۀ وبلاگ

می نویسم

می نویسم بی آنکه بدانم چه نویسم

 می نویسم از غم دل می نویسم

 

 می نویسم که ببینی ذره ذره جون دادنم را

 

 می نویسم که بخوانی دفتر عشق مرا

 

 می نو یسم که بدانی  با یادت زنده ام

 

 می نویسم که بدانی بی تو من دل مرده ام

 

  می نویسم که بدانی عشقت از یادم نرفت

 

 می نویسم که بدانی رفتنت از یادم نرفت

 

 می نویسم  که بیایی

 

                           می نویسم که دلم را تو بهاری بکنی

/ 0 نظر / 21 بازدید