نویسنده نابینا

 

نویسنده توانایی بود اما در یک حادثه بینایی اش را از دست داد. تامدت ها به خاطر این

نقص عضو دست از کار نویسندگی دست کشید اما پس از امید بستن به خدا و آموختن

خط بریل دوباره کار نویسندگی را آغاز کرد.

/ 5 نظر / 10 بازدید
محمد رسول

سلام دوست عزیز آپ جالب و آموزنده ای گذاشتم باعث افتخاره تشریف بیارید و مطالعه کنید و با نظرات زیبایتون در رابطه با این موضوع ما را مستفید کنید. منتظر نظراتتون هستم.(ممنون) " حضور همیشگی شما باعث افتخاره ماست " [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کیمیا

سلامممممممممممممممممممممممممممممم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کیمیا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کیمیا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شیدا

خوب بود گلم[گل]